Wednesday, September 10, 2014

There's Something Going On

1982 gav Anni-Frid Lyngstad ut I Know There's Something Going On. Jag tror inte jag hörde den då, men jag vet att jag närmast fick den på hjärnan 1984. Speciellt den suggestiva titelfrasen fastnade ordentligt.

Det var också den enda del av texten som jag riktigt uppfattade då. Att det var en sång som handlade om en kvinna som håller på att upptäcka sin mans otrohet (vilket klart framgår av musikvideon och är mer eller mindre underförstått i texten) visste jag inte.

Det som gjorde intryck var just den suggestivt upprepade raden "I Know There's Something Going On". Någonting pågår - och hon har börjat fatta det. Av anledningar som jag inte ska gå in på här passade detta budskap ovanligt bra in i min sinnesstämning just 1984.

Friday, September 5, 2014

Snobben mot den röde baronen

Våren 1967 var jag tolv år. Då började jag lyssna på Tio i Topp och Kvällstoppen. En av de låtar jag minns bäst var nog Royal Guardsmens Snoopy vs the red baron.

Jag gillade den. Dels tyckte jag att den var rolig, men det var något annat också.

Om man tar texten och läser den rent bokstavligt säger den ju faktiskt att en liten hund kan besegra en krigarbaron, som har tillgång till den tidens mest avancerade krigsteknologi.

Det tyckte jag som tolvåring verkade hoppingivande, på något sätt... :-)